PRESSBILDER

Bilderna får publiceras tillsammans med redaktionell text om bok eller författarskapet, i övriga fall ska förlaget kontaktas för godkännande av publicering. Fotografens namn måste alltid anges.

Vid frågor kontakta pressansvarig på Alfabeta resp Gilla Böcker förlag.

E-POST OCH TELEFON

  • asaanderberg@hotmail.com
  • 0709-36 0 112

BOKA FÖRFATTARBESÖK

back to top